© COPYRIGHT 2014
MaitreyaQuotes with love

Sumber kebahagiaan tak berkesudahan adalah selalu ingin memberikan kebahagiaan kepada orang lain


Sumber kebahagiaan tak berkesudahan adalah selalu ingin memberikan kebahagiaan kepada orang lain


Leave a comment