© COPYRIGHT 2014
MaitreyaQuotes with love

Pemenang yang sesungguhnya adalah ketika dia mampu melawan amarahnya dengan kesabarannya dan memaafkan dengan ketulusan


Pemenang yang sesungguhnya adalah ketika dia mampu melawan amarahnya dengan kesabarannya dan memaafkan dengan ketulusan


Leave a comment