© COPYRIGHT 2014
MaitreyaQuotes with love

Orang yang Mempunyai Jiwa Raga selaras dengan Alam, Jiwa Raganya senantiasa bahagia setiap saat


Orang yang Mempunyai Jiwa Raga selaras dengan Alam, Jiwa Raganya senantiasa bahagia setiap saat


Leave a comment