© COPYRIGHT 2014
MaitreyaQuotes with love

Membina diri adalah membina pribadi, mana yang kurang beres segera dibenahi & disempurnakan


Membina diri adalah membina pribadi, mana yang kurang beres segera dibenahi & disempurnakan


Leave a comment