© COPYRIGHT 2014
MaitreyaQuotes with love

Kearifan dalam diri tidak terukir dari penilaian atas orang lain. Namun, terukur oleh introspeksi atas diri sendiri yang penuh keegoisan dan keakuan.


Kearifan dalam diri tidak terukir dari penilaian atas orang lain. Namun, terukur oleh introspeksi atas diri sendiri yang penuh keegoisan dan keakuan.


Leave a comment