© COPYRIGHT 2014
MaitreyaQuotes with love

Jalan keselamatan umat manusia sebenarnya adalah persaingan memancarkan keindahan kodrati manusia itu sendiri


Jalan keselamatan umat manusia sebenarnya adalah persaingan memancarkan keindahan kodrati manusia itu sendiri


Leave a comment