© COPYRIGHT 2014
MaitreyaQuotes with love

HATI penuh panggilan KASIH, Berkah Bahagia memenuhi diri.


Hati penih panggilan Kasih, tak mempertimbangkan keuntungan pribadi.
semakin lupakan Diri, berkah bahagia semakin memenuhi diri.


Leave a comment