© COPYRIGHT 2014
MaitreyaQuotes with love

Dengan penuh kesabaran, tetesan air yang lembut mampu mengikis batu yang keras. Bersabarlah dalam hidup, maka hidup yang keras pun akan terasa lebih santai.


Dengan penuh kesabaran, tetesan air yang lembut mampu mengikis batu yang keras. Bersabarlah dalam hidup, maka hidup yang keras pun akan terasa lebih santai.


Leave a comment