© COPYRIGHT 2014
MaitreyaQuotes with love

Dengan mengabdikan diri untuk kebahagiaan orang lain, kita menampilkan kemuliaan hidup yang tiada tara


Dengan mengabdikan diri untuk kebahagiaan orang lain, kita menampilkan kemuliaan hidup yang tiada tara


Leave a comment