© COPYRIGHT 2014
MaitreyaQuotes with love

Berpandangan jauh ke depan, jangan kukuh pada keakuan. Tentu akan bahagia dalam setiap perilaku


Berpandangan jauh ke depan, jangan kukuh pada keakuan. Tentu akan bahagia pada setiap perilaku.


Leave a comment