© COPYRIGHT 2014
MaitreyaQuotes with love

Bahagia tidak boleh menunggu, namun diri sendiri harus penuh inisiatif memperjuangkannya.


Bahagia tidak boleh menunggu, namun diri sendiri harus penuh inisiatif memperjuangkannya.


Leave a comment